Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek I

PZU FIO Parasolowy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

10 22

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,31 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,69% +3,92% +10,44% +5,96% +20,76% +33,11% +8,82% +21,96% +17,08%
Średnia dla grupy +3,43% +3,76% +8,69% +5,02% +16,35% +29,32% +9,51% +23,50% +21,26%
Pozycja w grupie 9/26 11/26 5/26 7/26 2/26 7/26 18/25 19/25 21/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,21% +18,78% +3,68% -14,94% +11,36% +8,88% -7,30% +18,18% +2,54% +0,51% -0,95% +1,34% +1,34% -4,29% +3,92% +2,24% -4,26% -11,80% +22,70%
Średnia dla grupy +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

01.03.2004

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

162,18 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

2,51 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Leśniczak (od 08.2020)

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Paweł Kowalski (od 11.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Bogdan Jacaszek (od 09.2023)

Łukasz Magiera (od 09.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 70% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Fundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje spółek z siedzibą i prowadzących działalność na terenie Polski. Niewielka część aktywów może być również inwestowana w instrumenty emitowane przez podmioty zagraniczne. Akcje oraz prawa do akcji spółek będące przedmiotem lokat nie mogą stanowić łącznie więcej niż 40% wartości aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe mogą stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Benchmark funduszu, służący ocenie efektywności jego inwestycji zudowany jest jako: 30% indeks WIG + 70% indeks Treasury BondSpot Poland. Jednak fundusz, z założenia, w prowadzonej polityce inwestycyjnej nie stara się odzwierciedlać tego benchamrku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (06.05.2024)

KID/KIID (06.11.2023)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (17.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

28,14%

Ryzykowne

21,95%

Akcje krajowe

6,19%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

71,09%

Bezpieczne

46,03%

Papiery skarbowe

13,30%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

11,76%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,57%

Pozostałe

0,57%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,20%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: