Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PZU Akcji KRAKOWIAK I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PZU Akcji KRAKOWIAK I

PZU FIO Parasolowy

akcji polskich uniwersalne

25 29

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Rating AOL

31.12.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

0,23 PLN / 0,34%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,33% +13,10% +6,94% +5,19% -11,58% -9,24% -11,74% -19,98% -46,00%
Średnia dla grupy +2,02% +13,40% +10,63% +5,73% -8,18% +3,77% +11,14% +9,00% -2,32%
Pozycja w grupie 16/41 29/41 36/41 30/41 34/41 39/40 38/38 35/35 32/32

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +16,94% +50,79% +7,32% -48,51% +31,82% +18,42% -25,02% +22,30% +9,38% -12,31% -8,71% +12,37% +11,07% -36,98% -4,45% -4,90% +8,47% -19,63%
Średnia dla grupy +23,82% +42,35% +12,41% -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

TFI PZU

Data uruchomienia

01.03.2004

Minimalna pierwsza wpłata

250 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

68,13 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

1,12 mld PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% wzrostu wartości aktywów funduszu na jednostkę uczestnictwa ponad benchmark

Zarządzający

Tomasz Matras (od 08.2020)

Dariusz Kuśmider (od 07.2021)

Łukasz Jakubowski (od 01.2022)

Justyna Trojan (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje (min. 50%) renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Papiery udziałowe mogą stanowić od 50 do 100% aktywów funduszu, co pozwala w okresach bessy znacznie zredukować ich poziom i ograniczyć straty. Do 50% aktywów funduszu może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (28.06.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

90,81%

Ryzykowne

75,51%

Akcje krajowe

15,30%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,45%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,45%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,93%

Pozostałe

2,93%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,80%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: