Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Ekologiczny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Ekologiczny Fundusz spełnia kryteria ESG

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

29 41

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD
Stopy zwrotu -1,57% -10,66% -17,29% -18,59%
Średnia dla grupy -0,87% -12,69% -19,39% -20,13%
Pozycja w grupie 25/48 14/47 17/47 19/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

07.07.2021

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

8,80 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

41,21 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Andrzej Kubacki (od 07.2021)

Piotr Sałata (od 07.2021)

Piotr Stopiński (od 07.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 65% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. W szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych. Dla zapewnienia płynności, fundusz lokuje do 35% aktywów w instrumenty dłużne. Większość lokat funuszu stanowią aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.06.2022)

KIID (24.05.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (25.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

94,02%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

94,02%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,50%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,50%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,00%

Pozostałe

1,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,49%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: