Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Samorządowych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Samorządowych I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,56 PLN / 0,05%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,68% +2,22% +4,74% +1,88% +7,64% +8,01%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022
Stopy zwrotu +6,49%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

14.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

1 080,70 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

1,65 mld PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% różnicy pomiędzy bieżącą wartością jednostki uczestnictwa a jej maksymalną wartością od początku trwania funduszu

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Łukasz Tokarski (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią inwestycje w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące projekty inwestycyjne wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi, a także w listy zastawne i jednostki bądź tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej 50% swoich aktywów w wyżej wymienione instrumenty finansowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2023)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.03.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (24.02.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,99%

Bezpieczne

43,39%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

54,03%

Papiery nieskarbowe

0,57%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,76%

Pozostałe

0,76%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,25%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: