Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Samorządowych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Samorządowych I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,20 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,41% +1,38% +3,29% +3,01% +6,83% +15,63% +17,76%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +6,49% +7,64%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

14.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

1 176,13 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

1,92 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Łukasz Tokarski (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (POLONIA + 5 pb)

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Samorządowych inwestuje przede wszystkim w obligacje municypalne (samorządowe) oraz listy zastawne. Ponadto może inwestować w obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, a także w depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może także lokować kapitał w polskich i zagranicznych funduszach, których polityka inwestycyjna zakłada przynajmniej 50% udział instrumentów dłużnych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego UE. Udział innych lokat nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Pekao Obligacji Samorządowych. Inwestycje funduszu w listy zastawne, obligacje municypalne oraz wyżej wymienione fundusze nie mogą być niższe niż 50% aktywów. Pekao Obligacji Samorządowych nie posiada benchmarku i nie odwzorowuje żadnego indeksu papierów dłużnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (22.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,98%

Bezpieczne

21,76%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

63,90%

Papiery nieskarbowe

13,32%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,06%

Pozostałe

0,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,95%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: