Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Samorządowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Samorządowych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,57% +1,47% +3,33% +2,59% +6,88% +15,90% +17,38% +18,59%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,28% -0,36% +6,49% +7,64%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

27.11.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

120,01 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

1,90 mld PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Łukasz Tokarski (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (POLONIA + 5 pb)

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Samorządowych inwestuje przede wszystkim w obligacje municypalne (samorządowe) oraz listy zastawne. Ponadto może inwestować w obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, w depozyty bankowe, w instrumenty rynku pieniężnego, w polskie lub zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego. Udział innych lokat nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Inwestycja funduszu w listy zastawne, obligacje municypalne oraz wyżej wymienione fundusze nie może być niższa niż 50% wartości aktywów netto. Fundusz Pekao Obligacji Samorządowych nie posiada benchmarku i nie odwzorowuje żadnego indeksu papierów dłużnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,98%

Bezpieczne

21,76%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

63,90%

Papiery nieskarbowe

13,32%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,06%

Pozostałe

0,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,95%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: