Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Samorządowych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Samorządowych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,04 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,49% +1,95% +5,44% +3,63% +8,28% +10,09% +11,02%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2020 2021 2022
Stopy zwrotu +2,28% -0,36% +6,49%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

27.11.2019

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

112,62 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

1,75 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Łukasz Tokarski (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Samorządowych inwestuje przede wszystkim w obligacje municypalne (samorządowe). Ponadto może inwestować w obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową; w depozyty bankowe; w instrumenty rynku pieniężnego; w listy zastawne; w polskie lub zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego. Udział innych lokat nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Inwestycje funduszu w listy zastawne, oblig

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,82%

Bezpieczne

37,31%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

60,45%

Papiery nieskarbowe

1,06%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,43%

Pozostałe

0,43%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,75%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: