Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Megatrendy I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Megatrendy I

Pekao FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

15 49

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,04 PLN / -0,23%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +5,29% +2,25% +14,93% +5,17% +26,59% +45,05% +28,99% +92,29%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +19,11% +21,75% -22,69% +39,98%
Średnia dla grupy +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

04.06.2019

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

17,71 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

131,57 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Stopiński (od 11.2019)

Filip Lubka (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Megatrendy są lokowane w: depozyty bankowe, instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Do 35 % aktywów funduszu Pekao Megatrendy może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje korporacyjne jest nie większe niż 20% aktywów funduszu. Aktywa funduszu Pekao Megatrendy są lokowane przede wszystkim w akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji, a także w fundusze, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż polski złoty zarządzający portfelem może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN. Całkowita wartość lokat w polskie i zagraniczne fundusze nie jest większa niż 20% aktywów Pekao Megatrendy. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

90,23%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

90,23%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,24%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,24%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,71%

Pozostałe

3,71%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: