Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

20 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,09 PLN / 0,71%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,42% +7,89% +11,64% +11,84% +16,08% +32,75% +16,92%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44% +27,25% +7,81%
Pozycja w grupie 17/58 19/58 10/58 17/58 19/56 20/48 13/41

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -15,82% +19,31%
Średnia dla grupy -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

02.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,85 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

47,98 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny lokuje kapitał w funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym (akcyjnym), inwestujących na rynkach globalnych. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (transakcje buy-sell-back). Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w funduszach zagranicznych lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny jest kompozyt: 80% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N + 10% MSCI Emerging Markets NR USD).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

88,31%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

88,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,82%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,82%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,09%

Pozostałe

6,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: