Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

7 45

Ranking KupFundusz

31.01.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.01.2023

0,08 PLN / 0,78%

Zmiana 1D
07.02.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +7,13% +10,08% +3,60% +7,68% -4,60% +0,78%
Średnia dla grupy +8,41% +10,52% +1,87% +8,84% -5,44% -5,79%
Pozycja w grupie 26/51 28/49 18/49 32/50 19/47 13/39

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -15,82%
Średnia dla grupy -20,27%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

02.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

10,37 PLN (07.02.2023)

Wartość aktywów

44,91 mln PLN (31.01.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

80% MSCI World NR LC Index + 10% MSCI Emerging Markets NR (USD) Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcyjne, inwestujące na rynkach globalnych. Niewielką część lokat funduszu mogą stanowić m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część środków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.02.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (09.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

91,04%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

91,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,69%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,69%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,24%

Pozostałe

1,24%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: