Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu USD

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Dochodu USD

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,05 PLN / -0,41%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +3,03% +1,83% +2,51% +4,71% +3,21% +1,41% +9,98% +7,09% +17,82%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -13,41% +7,42% +7,51% +0,65% +10,64% +1,00% -3,31%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

11.05.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,23 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

90,28 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 01.2024)

Tomasz Pawluć (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% ICE Short US Treasury Securities Index

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów funduszu Pekao Dochodu USD jest lokowane w fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach oraz fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek, a także dochodów z instrumentów pochodnych na różnych rynkach globalnych. W celu zapewnienia płynności i bieżącego dochodu część aktywów może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (02.12.2022)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

10,05%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

10,05%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

89,13%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

89,13%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,00%

Pozostałe

0,00%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: