Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

4 14

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,11 PLN / -0,10%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +2,09% +2,42% +7,67% +3,17% +11,58% +14,63% +7,48%
Średnia dla grupy +1,92% +2,01% +6,76% +2,96% +9,67% +14,66% +6,85%
Pozycja w grupie 10/18 7/18 5/18 7/18 5/18 6/14 4/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -11,37% +13,60%
Średnia dla grupy -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

14.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

108,31 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

299,96 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 35% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze udziałowym. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym fundusze o charakterze dłużnym. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 30% ICE BofaML EMU Direct Govt + MSCI World Net Return Local Currency + 15% ICE BofAML EMU Corporates + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% WIBID O/N + 5% ICE BofML Euro High Yield Constrained Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (11.04.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

29,59%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

29,59%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,94%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,37%

Depozyty

60,57%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,06%

Pozostałe

4,06%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: