Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

3 14

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

0,01 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,14% +2,67% +8,79% +2,21% +11,24% +9,74% +5,88% +23,75% +19,28%
Średnia dla grupy -0,08% +2,09% +7,16% +1,77% +8,89% +9,98% +4,73% +19,05% +15,89%
Pozycja w grupie 7/18 6/18 3/18 6/18 6/15 6/14 4/13 5/12 3/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,11% +5,55% -3,03% +12,30% +4,99% +4,83% -11,37% +13,66%
Średnia dla grupy +2,04% +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 3/7 3/11 6/14 1/16 8/15 5/14 12/15 6/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

16.09.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,86 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

306,91 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofAML EMU Corporate Index + 5% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 35% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze udziałowym. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym fundusze o charakterze dłużnym. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający może podejmow

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (10.04.2024)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

30,39%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

30,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,96%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,49%

Depozyty

60,47%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,10%

Pozostałe

3,10%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,55%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: