Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

10 13

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,03 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,95% +3,69% +6,61% +2,86% +4,89% +5,95% +5,10%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu -2,77% +3,96%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

19.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

105,05 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

72,60 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów netto fundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu lokuje w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów oraz w inne niż określone powyżej fundusze zagraniczne. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Łączny udział lokat w fundusze inne niż "absolute return" nie może stanowić więcej niż 30% wartości aktywów netto. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu może lokować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (09.11.2023)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,61%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,61%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

93,73%

Pozostałe

4,18%

Pozostałe

89,55%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,66%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: