Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

7 13

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,02 PLN / -0,16%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,08% +1,14% +4,37% +4,02% +6,97% +10,20% +6,06% +12,08% +16,28%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,08% +3,77% -2,80% +4,41% +6,61% +1,72% -2,71% +4,00%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

15.06.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,43 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

72,13 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu inwestuje co najmniej 70% aktywów w fundusze zagraniczne, które realizują strategię absolute return. Strategia, ta zakłada inwestowanie środków w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane ze sobą klasy aktywów. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być lokowana w instrumentach dłużnych oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Łączny udział lokat w innych funduszach (niż należących do grupy funduszy absolute return) nie może stanowić więcej niż 30% portfela Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu. Fundusz może inwestować do 20% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

6,76%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,76%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

93,19%

Pozostałe

3,84%

Pozostałe

89,35%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,05%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: