Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

10 15

Ranking KupFundusz

31.08.2022

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
29.09.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,26% +0,53% -1,91% -4,15% -3,58% +1,62% +5,70% +6,79% +6,09%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +5,08% +3,77% -2,80% +4,41% +6,61% +1,72%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

15.06.2015

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

11,32 PLN (29.09.2022)

Wartość aktywów

108,01 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych. Do 30% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Pozostałą część aktywów stanowią obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (30.03.2022)

AFI (05.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,27%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,27%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

92,39%

Pozostałe

1,00%

Pozostałe

91,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,35%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: