Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Konserwatywny Plus I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Konserwatywny Plus I

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

5 28

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

5 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

-0,01 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,76% +2,62% +9,64% +5,97% +10,46% +12,04% +16,35% +15,94% +18,52%
Średnia dla grupy +0,60% +2,49% +6,68% +5,04% +8,53% +3,04% +4,33% +5,33% +6,52%
Pozycja w grupie 10/44 14/44 2/43 6/43 4/43 1/40 2/37 4/36 3/32

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +3,36% +1,82% +1,13% +2,88% +2,71% +2,72% +1,11% -0,08% +6,35%
Średnia dla grupy +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

11.09.2013

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,31 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

1,92 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,05%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBID 3M + 0,5%)

Polityka inwestycyjna

Fundusz Pekao Konserwatywny Plus lokuje do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, depozyty bankowe, w transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (tzw transakcje typu "buy-sell back") oraz w instrumenty pochodne służące zarządzającemu do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z lokatami w innych niż polska walucie. Udział w portfelu innych lokat nie może przekroczyć 30% wartości aktywów funduszu. Zmodyfikowane duration (miara ryzyka stopy procentowej) portfela funduszu jest nie wyższe niż 1,5 roku. Stosunkowo niskie ryzyko stopy procentowej (zmodyfikowane duration) powoduje, że fundusz lokuje głównie w krótkoterminowe papiery dłużne o stałym oprocentowaniu oraz w obligacje o oprocentowaniu zmiennym. Benchmarkiem funduszu jest WIBID 3M +

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,09%

Ryzykowne

0,09%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

88,28%

Bezpieczne

40,72%

Papiery skarbowe

14,88%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

32,49%

Papiery nieskarbowe

0,19%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

10,79%

Pozostałe

10,79%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,84%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: