Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

1 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,06 PLN / 0,41%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,39% +2,52% +1,53% +2,02% +8,62% +22,34% +9,35% +9,51% +14,58%
Średnia dla grupy +0,99% +1,78% +1,44% +1,78% +7,35% +19,66% +3,38% +3,74% +7,22%
Pozycja w grupie 1/13 2/13 7/13 7/13 4/13 3/13 3/12 3/11 3/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +2,12% +8,00% +1,22% +0,78% +3,42% +3,47% +3,27% +4,87% -7,30% -0,40% +14,46%
Średnia dla grupy +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 3/9 4/12 4/12 4/11 12/16 4/16 7/16 7/15 7/15 3/14 5/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

04.07.2012

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

14,62 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

558,07 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe nominowane w polskich złotych i emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział instrumentów dłużnych nominowanych w innych walutach niż polski złoty i emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą może stanowić maksymalnie 40% aktywów Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. Do 100% portfela może być lokowane w instrumentach dłużnych, emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, a także w depozytach bankowych. Benchmarkiem Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

93,17%

Bezpieczne

55,31%

Papiery skarbowe

9,67%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

28,19%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,01%

Pozostałe

4,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: