Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Bazowy 15 Dywidendowy I

Pekao FIO

mieszane polskie pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,01 PLN / 0,08%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,38% +2,72% +6,88% +5,68% +9,54% +0,23% +4,60% +4,35% +4,85%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,59% +0,25% -4,91% +3,10% +7,92% -3,94% +4,51% -0,08% -3,39% -0,40%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

22.06.2012

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

13,20 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

42,99 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Stopiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Kamil Jankowski (od 03.2022)

Filip Lubka (od 07.2022)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

15% MSCI High Dividend Yield Index + 65% ICE BofA 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Do 40% aktywów funduszu może być inwestowane w instrumenty o charakterze udziałowym, koncentrując się na akcjach spółek regularnie wypłacających dywidendę. Do 100% środków lokowane jest w dłużne instrumenty finansowe, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Część aktywów funduszu może być denominowana w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

11,87%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

11,87%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

85,95%

Bezpieczne

46,99%

Papiery skarbowe

12,27%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

25,16%

Papiery nieskarbowe

1,53%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,97%

Pozostałe

0,97%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,21%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: