Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dynamicznych Spółek I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Dynamicznych Spółek I

Pekao FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

2 21

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

0,16 PLN / 0,50%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,99% +5,24% +15,97% +24,70% +37,46% +3,23% +56,13% +75,51% +75,12%
Średnia dla grupy -1,51% +4,34% +13,20% +22,87% +32,45% -1,03% +36,70% +54,81% +49,88%
Pozycja w grupie 8/23 11/23 7/23 8/23 8/23 8/21 5/21 7/21 6/18

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +29,48% -2,43% +6,20% +11,89% +8,09% -23,44% +15,14% +21,53% +28,11% -15,80%
Średnia dla grupy +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14% -18,04%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

20.01.2012

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

31,96 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

284,05 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Filip Lubka (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% WIBID 1M

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Dynamicznych Spółek są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane są przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty finansowe, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. prawa do akcji, prawa poboru akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również jednostki uczestnictwa funduszy polskich i zagranicznych, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Instrumenty finansowe o charakterze udziałowym mogą stanowić do 100% wartości aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (20.09.2023)

KID/KIID (20.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

92,01%

Ryzykowne

77,92%

Akcje krajowe

14,09%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

7,22%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

7,22%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,64%

Pozostałe

0,64%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,13%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: