Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji - Aktywna Selekcja I

Pekao FIO

akcji polskich uniwersalne

7 29

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

0,04 PLN / 0,19%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +8,00% +9,60% +19,01% +11,98% +34,16% +59,78% +38,94% +105,16% +108,48%
Średnia dla grupy +8,16% +10,04% +19,71% +12,61% +34,95% +57,53% +38,36% +97,93% +65,08%
Pozycja w grupie 23/42 26/42 23/42 23/42 26/41 20/41 24/40 14/38 5/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -19,26% +22,36% +12,69% -5,95% -14,27% +5,92% +21,31% -15,39% +12,64% +19,71% +27,59% -18,64% +35,46%
Średnia dla grupy -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

23.12.2010

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

20,66 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

672,07 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Grzeliński (od 01.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% WIG + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Portfel inwestycyjny Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek cechujących się niedowartościowaniem lub ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów Pekao Akcji - Aktywna Selekcja lokowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również w jednostki uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie co najmniej 2/3 wartości aktywów w instrumenty udziałowe. W ramach części portfela obejmującej instrumenty finansowe o charakterze udziałowym aktywa Pekao Akcji - Aktywna Selekcja są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich. Inne instrumenty finansowe nie będą stanowiły więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmarkiem funduszu jest 90% WIG + 10% WIBID 1M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (05.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

95,61%

Ryzykowne

84,19%

Akcje krajowe

11,42%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,74%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,74%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,15%

Pozostałe

0,15%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,50%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: