Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Spokojna Inwestycja I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Spokojna Inwestycja I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

14 28

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,04 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,45% +1,62% +3,80% +3,30% +7,13% +17,25% +17,70%
Średnia dla grupy +0,39% +1,28% +3,36% +3,08% +8,25% +19,31% +11,57%
Pozycja w grupie 7/40 5/40 10/40 14/40 31/40 29/40 7/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu +6,17% +8,38%
Średnia dla grupy +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

14.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

117,55 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

5,96 mld PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,70%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (POLONIA + 10 pb)

Polityka inwestycyjna

Pekao Spokojna Inwestycja lokuje aktywa przede wszystkim w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz w depozytach bankowych. Główne składniki lokat to obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa oraz obligacje korporacyjne. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu (tzw. transakcje buy-sell-back). Zarządzający funduszem może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Udział innych lokat niż te, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów jest nie dłuższe niż 1 rok. Wskaźnikiem (benchmarkiem) służącym ocenie efektywności inwestycji funduszu jest WIBID1M. Pekao Spokojna Inwestycja jest zarządzany aktywnie i nie dąży do odzwierciedlenia benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (22.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

92,11%

Bezpieczne

25,61%

Papiery skarbowe

20,42%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

38,39%

Papiery nieskarbowe

7,69%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,37%

Pozostałe

7,37%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,51%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: