Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

3 10

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,06 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +2,33% +3,49% +7,74% +7,46% +14,39% +25,55% +11,58%
Średnia dla grupy +2,11% +3,79% +6,33% +5,69% +11,07% +17,83% +5,84%
Pozycja w grupie 3/9 6/9 4/9 4/9 3/9 2/8 3/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -12,65% +15,73%
Średnia dla grupy -11,52% +11,50%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

10.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

115,88 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

193,08 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Strategii Globalnej od 40% do 65% wartości aktywów inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym (akcyjnym). Podobny limit inwestycyjny (do 10% aktywów) obowiązuje w przypadku inwestycji w polskie fundusze o charakterze dłużnym. Udział lokat w funduszach innych niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów, a do 20% wartości funduszu może być zainwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być lokowana bezpośrednio w dłużnych instrumentach finansowych oraz w depozytach bankowych. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Strategii Globalnej może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI World Net Return Local Currency + 20% ICE BofaML EMU Direct Govt + 10% WIBID O/N + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% ICE BofAML EMU Corporates.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

49,60%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

49,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

45,66%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,30%

Depozyty

39,36%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,62%

Pozostałe

4,62%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: