Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej I

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

2 10

Ranking KupFundusz

31.01.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,31 PLN / 0,28%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +1,26% +6,30% +7,65% +2,50% +15,27% +10,09% +12,90%
Średnia dla grupy +1,21% +5,11% +5,82% +1,57% +10,08% +5,98% +7,25%
Pozycja w grupie 5/9 5/9 3/9 4/9 2/8 3/8 4/8

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022 2023
Stopy zwrotu -12,65% +15,73%
Średnia dla grupy -11,52% +11,50%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

10.02.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,54 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

172,51 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofAML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze dłużnym. Udział lokat w fundusze inne niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawie

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (20.01.2024)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

50,28%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

50,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

45,70%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,89%

Depozyty

39,81%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,90%

Pozostałe

2,90%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: