Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Strategii Globalnej

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Strategii Globalnej

Pekao Strategie Funduszowe SFIO

mieszane zagraniczne zrównoważone

2 10

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,02 PLN / -0,08%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,98% +3,30% +9,78% +5,08% +14,42% +18,82% +12,07% +35,41% +30,89%
Średnia dla grupy +3,03% +2,37% +7,84% +3,67% +11,69% +13,38% +7,15% +25,09% +21,91%
Pozycja w grupie 5/9 4/9 3/9 4/9 3/8 2/8 4/8 3/8 3/7

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +16,26% +11,39% -0,60% +13,16% +8,69% +8,55% +1,42% +2,46% +7,03% -5,76% +15,46% +6,18% +9,04% -12,66% +15,74%
Średnia dla grupy +20,73% +8,80% -3,91% +6,86% -1,29% +11,88% +0,13% +7,71% +3,18% -6,43% +11,04% +4,88% +8,46% -11,52% +11,50%
Pozycja w grupie 5/6 4/7 3/6 2/5 2/5 3/5 3/5 5/6 4/10 3/11 3/11 6/11 5/11 6/9 2/8

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

17.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

26,27 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

182,80 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu Pekao Strategii Globalnej jest inwestowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w jednostki uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych o charakterze udziałowym. Do 10% wartości aktywów netto funduszu może być inwestowane w polskie fundusze inwestycyjne o charakterze dłużnym. Udział lokat w fundusze inne niż powyższe nie może przekroczyć 10% wartości aktywów netto funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być inwestowane w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI World Net Return Local Currency + 20% ICE BofaML EMU Direct Govt + 10% WIBID O/N + 10% ICE BofA U.S. Corp & Govt + 10% ICE BofAML EMU Corporates.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.03.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

49,60%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

49,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

45,66%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,30%

Depozyty

39,36%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,62%

Pozostałe

4,62%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: