Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Surowców i Energii I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Pozostałe

Pekao Surowców i Energii I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

rynku surowców pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,54 PLN / 0,45%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu +0,90% +8,44% +3,26% +5,84% +5,37% -11,48% +22,54%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +16,33% -7,51%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

13.05.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

120,58 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

69,95 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

rynku surowców pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Surowców i Energii lokowane są przede wszystkim (minimum 70% aktywów netto funduszu) w zagraniczne fundusze inwestycyjne, które dają ekspozycję na globalne rynki surowcowe oraz akcje spółek, które prowadzą działalność w zakresie wydobycia, przetwórstwa lub dystrybucji surowców lub działające w branżach związanych z wytwarzaniem i przesyłaniem energii. Jedynie w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów funduszu i bieżącego dochodu część aktywów może być inwestowana w instrumenty o charakterze dłużnym, depozyty bankowe. Zarządzający funduszem może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Do 20% wartości aktywów funduszu może lokować w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu. Fundusz zarządzany jest niebenchmarkowo, czyli nie dąży do odzwierciedlenia żadnego indeksu (benchmarku) rynkowego.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (17.05.2024)

KID/KIID (26.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,57%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,57%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

96,40%

Pozostałe

7,61%

Pozostałe

88,79%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,04%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: