Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Strategicznych I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Strategicznych I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

7 8

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Rating AOL

31.03.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,46 PLN / -0,50%

Zmiana 1D
21.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,30% -0,80% +0,62% +1,91% +3,23% -8,30%
Średnia dla grupy +1,57% +1,38% +1,20% +3,16% +3,46% -5,13%
Pozycja w grupie 7/7 7/7 4/7 4/7 4/7 5/5

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -8,99%
Średnia dla grupy -7,28%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

23.06.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

92,13 PLN (21.09.2023)

Wartość aktywów

375,29 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Babiński (od 11.2019)

Karol Ciuk (od 04.2023)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje minimum 70% aktywów netto w fundusze o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem oraz alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji, a także w inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokony

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (22.09.2023)

KID/KIID (20.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (22.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,47%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,58%

Depozyty

92,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,62%

Pozostałe

2,62%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,91%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: