Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

27 43

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

0,20 PLN / 1,57%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,97% +2,29% -12,57% -19,38% -15,81% +6,68% +11,26% +7,03% +3,27%
Średnia dla grupy -2,87% +0,39% -14,68% -21,54% -17,45% -0,80% +13,17% +11,80% +12,81%
Pozycja w grupie 12/49 8/49 16/48 19/47 19/45 10/37 13/30 12/28 10/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -46,36% +26,93% +21,71% -9,73% +15,42% +28,15% +6,88% +11,55% -3,99% +10,70% -17,81% +24,88% +7,55% +16,14%
Średnia dla grupy -28,60% +29,34% +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 5/6 5/7 1/8 5/9 5/11 1/12 9/13 2/19 26/26 18/29 29/33 13/39 22/33 11/39

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

10.04.2007

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

12,94 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

79,08 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Rynki Rozwinięte

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

55% MSCI USA SMID cap index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. Pozostałą część lokat stanowią obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Prospekt informacyjny (01.09.2022)

KIID (11.02.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (05.08.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

92,98%

Ryzykowne

6,37%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

86,61%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,97%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,97%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,27%

Pozostałe

1,27%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: