Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

39 49

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,01 PLN / -0,06%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,88% +3,90% +5,13% +3,77% +7,46% +19,16% +4,04% +37,05% +34,17%
Średnia dla grupy +0,23% +6,55% +9,09% +9,53% +13,44% +27,25% +7,81% +35,36% +44,94%
Pozycja w grupie 23/58 50/58 49/58 51/58 44/56 37/48 26/41 15/37 17/30

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -46,36% +26,93% +21,71% -9,73% +15,42% +28,15% +6,88% +11,55% -3,99% +10,70% -17,81% +24,88% +7,55% +16,14% -16,32% +14,67%
Średnia dla grupy -28,60% +29,34% +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 5/6 5/7 1/8 5/9 5/11 1/12 9/13 2/19 26/26 18/29 29/33 13/39 22/33 11/39 16/46 32/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

10.04.2007

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

15,98 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

68,44 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Rynki Rozwinięte

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych inwestuje co najmniej 70% aktywów w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek, z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz może ograniczać ryzyko inwestycyjne, związane ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami dokonywanymi w fundusze zagraniczne lub w inne instrumenty finansowe, denominowane w walucie innej niż waluta polska. Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych może lokować do 20% wartości aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 55% MSCI USA SMID Cap Index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,82%

Ryzykowne

7,43%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

84,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,52%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,52%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,59%

Pozostałe

4,59%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,06%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: