Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

31 49

Ranking KupFundusz

31.08.2023

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2023

-0,01 PLN / -0,07%

Zmiana 1D
20.09.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,63% -1,37% +5,35% +7,07% +9,69% -7,88% +20,03% +19,93% +15,87%
Średnia dla grupy +1,49% -0,80% +6,85% +11,34% +11,76% -7,91% +14,63% +25,19% +24,54%
Pozycja w grupie 38/55 34/54 32/52 33/50 30/49 26/45 14/37 15/30 14/28

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu -46,36% +26,93% +21,71% -9,73% +15,42% +28,15% +6,88% +11,55% -3,99% +10,70% -17,81% +24,88% +7,55% +16,14% -16,32%
Średnia dla grupy -28,60% +29,34% +15,44% -11,65% +10,44% +12,88% +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie 5/6 5/7 1/8 5/9 5/11 1/12 9/13 2/19 26/26 18/29 29/33 13/39 22/33 11/39 17/47

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

10.04.2007

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

14,38 PLN (20.09.2023)

Wartość aktywów

69,23 mln PLN (31.08.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Rynki Rozwinięte

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

55% MSCI USA SMID cap index + 25% MSCI Europe SMID Cap Index + 10% MSCI Japan Small Cap Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów netto funduszu Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje małych i średnich spółek oraz rynki akcyjne z sektora małych i średnich spółek z krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych może być także lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w tytuły uczestnictwa emitowane przez f

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2023)

Prospekt informacyjny (20.09.2023)

KID/KIID (20.09.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (18.08.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,17%

Ryzykowne

7,80%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

86,37%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,27%

Pozostałe

3,27%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: