Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,24 PLN / 0,38%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu -5,10% -9,02% -3,81% -6,72% -7,76% -35,37%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022
Stopy zwrotu -18,02%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

29.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

63,12 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

142,74 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% MSCI China 10/40 Index + 40% ICE BofA Diversified EM External Debt Sovereign Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 60% aktywów inwestowane jest w zagraniczne fundusze dające ekspozycję na rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chin, Hongkongu oraz Tajwanu. Ponadto aktywa są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Pozostałą część lokat stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część śrdoków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

48,28%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

48,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,59%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,35%

Depozyty

38,24%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,02%

Pozostałe

8,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: