Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego I

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,07 PLN / -0,11%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -4,11% +3,09% +3,57% +2,64% -3,46% -4,28% -31,83%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu -18,02% -6,38%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

29.01.2021

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

65,02 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

124,97 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego lokuje od 40% do 60% portfela w funduszach zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu oraz Republiki Chińskiej (Tajwanu). Fundusz może też inwestować w fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być utrzymywana w instrumentach dłużnych oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Zaangażowanie Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego w tytuły uczestnictwa pojedynczego funduszu zagranicznego może wynieść do 20% wartości aktywów. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 50% MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index + 40% ICE BofA Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond Index + 10% WIBID O/N.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (22.05.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (26.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

48,92%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

48,92%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,98%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,47%

Depozyty

38,51%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

7,08%

Pozostałe

7,08%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,02%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: