Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,01 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,72% -6,96% -3,64% -4,54% -6,41% -33,04% -20,76% -15,23% -24,72%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +13,86% -29,54% +42,39% +7,50% -9,50% +16,74% +5,90% +4,91% -3,04% +0,46% +20,58% -12,71% +13,08% +16,31% -14,21% -18,04%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

05.05.2006

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

14,31 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

133,87 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% MSCI China 10/40 Index + 40% ICE BofA Diversified EM External Debt Sovereign Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Od 40% do 60% aktywów inwestowane jest w zagraniczne fundusze dające ekspozycję na rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chin, Hongkongu oraz Tajwanu. Ponadto aktywa są lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Pozostałą część lokat stanowią m.in. obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz lokuje znaczną część śrdoków w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (29.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

48,28%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

48,28%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

43,59%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,35%

Depozyty

38,24%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,02%

Pozostałe

8,02%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,11%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: