Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Pekao Funduszy Globalnych SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,02 PLN / -0,14%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,57% +2,71% +0,07% -0,28% -8,08% -8,68% -32,79% -16,67% -22,05%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +13,86% -29,54% +42,39% +7,50% -9,50% +16,74% +5,90% +4,91% -3,04% +0,46% +20,58% -12,71% +13,08% +16,31% -14,21% -18,04% -6,34%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

05.05.2006

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

14,00 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

121,71 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Chiny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

50% MSCI China 10/40 Index + 40% ICE BofA Diversified EM External Debt Sovereign Index + 10% POLONIA

Polityka inwestycyjna

Fundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego lokuje od 40% do 60% w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu, w tym Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu oraz Republiki Chińskiej (Tajwanu). Może też lokować w fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym, a w celu zapewnienia płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej w związku z lokatami funduszu. Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 20% wartości aktywów netto. Fun

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

AFI (20.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

50,39%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

50,39%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

45,93%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

4,89%

Depozyty

41,04%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,97%

Pozostałe

2,97%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,72%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: