Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Akcji Europejskich

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Pekao Akcji Europejskich

Pekao Walutowy FIO

akcji europejskich rynków rozwiniętych

10 15

Ranking KupFundusz

31.10.2023

Rating AOL

31.03.2023

2 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

0,51 PLN / 0,91%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,49% -3,42% -4,99% -0,53% -3,67% -11,01% +10,37% +9,51% +22,76%
Średnia dla grupy +6,71% +0,25% +0,93% +9,10% +6,46% -0,78% +15,89% +18,87% +36,23%
Pozycja w grupie 13/15 14/15 14/15 12/15 12/15 9/13 9/12 7/9 7/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +11,87% +9,48% -10,94% -36,87% +25,14% +8,08% 0,00% +6,78% +22,82% +5,70% +8,01% +1,35% +0,42% -14,88% +21,38% +2,58% +22,74% -12,87%
Średnia dla grupy +13,03% +9,95% -6,20% -35,92% +18,42% +3,92% -8,55% +14,70% +14,49% +4,77% +7,34% +0,89% +10,20% -14,77% +25,57% +4,74% +16,39% -12,16%
Pozycja w grupie 2/3 2/2 3/3 2/5 2/4 2/4 1/4 2/2 1/2 1/2 1/2 3/5 12/12 8/13 10/14 7/13 2/14 10/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

29.04.2004

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

56,75 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

212,00 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji europejskich rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

95% MSCI Europe IMI Index + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów netto funduszu Pekao Akcji Europejskich jest lokowane w fundusze zagraniczne o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie oraz inne instrumenty finansowe o charakterze udziałowym dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w Europie. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu jest lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach przy czym, w przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Udział jednego funduszu (su

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (29.09.2023)

KID/KIID (21.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

94,80%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

94,80%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

4,77%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

4,77%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,05%

Pozostałe

0,05%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,38%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: