Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Europejskich Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Europejskich Plus

Pekao Walutowy FIO

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

3 3

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,11 PLN / 0,27%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,82% +0,68% +0,07% -0,55% +3,70% -5,18% -13,91% -9,03% -6,57%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -9,08% -3,84% -2,39% -7,55% +3,56% +8,64% -0,48% +12,08% -0,26% +2,84% +7,58% -2,87% +5,94% -7,53% -1,97% +3,01% +7,93% -0,06% -13,35% +0,44%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

06.06.2003

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

41,22 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

169,08 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych europejskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Europa

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Europejskich Plus lokuje co najmniej 70% aktywów w funduszach zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużnych instrumentach finansowych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu jest lokowana także w depozytach bankowych. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku, gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż euro, zarządzający może podejmować działania, których celem będzie ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do euro. Do 20% wartości aktywów Pekao Obligacji Europejskich Plus może być inwestowane w pojedyncze fundusze zagraniczne. Minimum 70% wartości aktywów funduszu jest denominowane w euro. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z 95% ICE BofAML EMU Large Cap Corporate + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (07.06.2024)

KID/KIID (20.06.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,35%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

99,35%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,01%

Pozostałe

0,01%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,64%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: