Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Dolarowych Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Dolarowych Plus

Pekao Walutowy FIO

papierów dłużnych USA uniwersalne

3 3

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,37 PLN / -0,46%

Zmiana 1D
18.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,74% +0,61% +5,02% +2,54% +1,63% -4,09% -2,80% -1,26% +4,99%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +17,91% -15,59% +9,19% -5,08% -13,50% -22,77% +59,15% +15,30% +18,15% -1,06% -1,64% +16,89% +4,53% +13,17% -13,19% +2,90% +10,14% +1,30% +9,31% -8,56% -2,73%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

30.04.2002

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

500,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

80,61 PLN (18.04.2024)

Wartość aktywów

935,09 mln PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Karol Ciuk (od 06.2017)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych USA uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Minimum 70% aktywów fundusz Pekao Obligacji Dolarowych Plus inwestuje w fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym i instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu część aktywów funduszu jest lokowana także w depozyty bankowe. Fundusz może inwestować w lokaty denominowane w dowolnych walutach. W przypadku gdy część lokat funduszu jest denominowana w innej walucie niż dolar amerykański, zarządzający może podejmować działania celem ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów innych walut w relacji do dolara amerykańskiego. Do 20% wartości aktywów Pekao Obligacji Dolarowych Plus może być inwestowane w pojedyncze fundusze zagraniczne. Minimum 70% wartości aktywów netto funduszu jest denominowane w dolarze amerykańskim. Fundusz nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (02.04.2024)

KID/KIID (22.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,82%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

99,82%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,14%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: