Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Plus

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

3 15

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,05 PLN / 0,07%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,03% +2,26% +2,30% +2,56% +7,02% +18,31% +6,67% +7,17% +11,63%
Średnia dla grupy +0,88% +2,12% +1,92% +2,08% +6,54% +17,19% +3,40% +3,84% +7,29%
Pozycja w grupie 5/13 5/13 5/13 5/13 6/13 6/13 4/12 5/12 4/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +19,45% +18,30% +20,27% +11,13% +10,91% +12,90% +13,43% +1,53% +6,39% +7,39% +4,59% +4,41% +4,33% +8,25% +6,11% +5,56% +9,42% +0,04% +4,70% +0,51% +0,31% +3,86% +3,30% +2,46% +4,80% -7,20% -0,92% +12,38%
Średnia dla grupy +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36% +13,39%
Pozycja w grupie 8/12 9/12 8/11 9/16 5/16 12/16 9/15 6/15 4/14 7/13

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

13.06.1995

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

67,98 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

1,57 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)

Polityka inwestycyjna

Pekao Obligacji Plus inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Część aktywów funduszu może być ulokowana w obligacjach przedsiębiorstw. Inne kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% portfela funduszu. Instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę zagranicą mogą stanowić maksymalnie 33% aktywów. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. W celu ograniczenia ryzyka walutowego, Pekao Obligacji Plus może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych. Bechmarkiem funduszu jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N. Fundusz jest zarządzany aktywnie i może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,01%

Ryzykowne

0,01%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,24%

Bezpieczne

53,25%

Papiery skarbowe

8,98%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

34,01%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,94%

Pozostałe

2,94%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,81%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: