Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Zrównoważony

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Zrównoważony

Pekao FIO

mieszane polskie zrównoważone

2 10

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,40 PLN / 0,25%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,67% +1,39% +7,88% +5,46% +13,06% +38,85% +20,67% +41,60% +31,71%
Średnia dla grupy -0,34% +1,96% +7,92% +6,17% +13,30% +37,41% +11,98% +28,70% +24,66%
Pozycja w grupie 9/13 8/12 7/12 8/12 6/11 5/11 1/10 2/9 4/9

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +207,62% +21,11% +16,98% +51,28% +8,65% -5,47% +28,10% +6,18% -4,90% +4,96% +19,93% +11,83% +15,51% +15,40% +3,31% -39,79% +28,33% +5,70% -32,39% +11,06% +5,22% -3,78% -8,36% +2,17% +12,13% -9,03% +3,54% +1,50% +9,49% -7,75% +23,94%
Średnia dla grupy +207,62% +21,11% +15,68% +53,61% +13,70% -3,13% +28,00% +11,44% -5,48% +4,31% +18,12% +13,60% +18,30% +22,83% +8,34% -31,55% +23,31% +11,35% -15,80% +15,77% +4,20% -0,87% -5,24% +4,91% +10,92% -7,54% +2,51% +5,22% +5,68% -14,28% +25,66%
Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 2/2 3/3 3/5 5/9 9/10 4/10 7/10 7/12 10/11 7/11 12/14 11/17 15/17 4/18 14/15 16/16 15/17 6/16 14/16 13/15 12/14 5/14 10/13 5/15 9/14 3/14 2/12 10/11

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

30.07.1992

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

159,40 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

711,06 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Piotr Grzeliński (od 01.2023)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie zrównoważone

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

30% WIG + 25% MSCI World Index + 33,75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 11,25% (POLONIA + 0,35%)

Polityka inwestycyjna

Pekao Zrównoważony inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokaty funduszu w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w funduszach, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcjach, nie mogą przekraczać 70% aktywów funduszu. Całkowita wartość innych lokat, niż określone powyżej nie może być wyższa niż 10% aktywów. Zaangażowanie funduszu w instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, będących w ofercie publicznej, emitowanych lub wystawionych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także denominowanych w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Zrównoważony. Do 10% aktywów funduszu mogą stanowić akcje, prawa do akcji i prawa poboru, dopuszczone do obrotu lub nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 34% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% WIG + 25% MSCI World Index +11% WIBID O/N 11%.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

59,97%

Ryzykowne

51,48%

Akcje krajowe

8,49%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

38,70%

Bezpieczne

22,17%

Papiery skarbowe

5,57%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

10,96%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,67%

Pozostałe

0,67%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,66%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: