Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Stabilnego Wzrostu I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Pekao Stabilnego Wzrostu I

Pekao FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

1 22

Ranking KupFundusz

30.11.2023

Rating AOL

30.09.2023

5 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2023

-0,31 PLN / -0,11%

Zmiana 1D
30.11.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,59% +3,47% +8,36% +18,36% +19,81% +10,83% +16,29% +20,19% +24,07%
Średnia dla grupy +2,61% +3,31% +7,41% +16,35% +17,47% +3,25% +5,55% +10,21% +12,34%
Pozycja w grupie 11/26 11/26 9/26 6/26 6/26 3/25 3/25 4/25 5/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +10,88% +12,89% +10,59% +3,51% -24,95% +19,94% +4,78% -18,51% +11,19% +1,46% +1,10% -3,15% +1,25% +9,20% -4,57% +3,95% +5,68% +2,10% -6,16%
Średnia dla grupy +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

08.08.2003

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

274,71 PLN (30.11.2023)

Wartość aktywów

262,47 mln PLN (31.10.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Piotr Sałata (od 01.2016)

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Piotr Stopiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Filip Lubka (od 07.2022)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

16,5% WIG + 13,5% MSCI World Index + 52,5% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 17,5% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu Pekao Stabilnego Wzrostu inwestowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Do 40% aktywów funduszu stanowią lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje. Całkowita wartość lokat innych niż określone powyżej nie będzie wyższa niż 10% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu. Udział lokat innych niż instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich nie może przekroczyć 50% aktywów Pekao Stabilnego Wzrostu

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2023)

Prospekt informacyjny (03.11.2023)

KID/KIID (21.11.2023)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

29,01%

Ryzykowne

21,74%

Akcje krajowe

7,27%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

67,61%

Bezpieczne

40,87%

Papiery skarbowe

8,61%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

18,13%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,79%

Pozostałe

1,79%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,59%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: