Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Konserwatywny I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Konserwatywny I

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

8 28

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,11 PLN / 0,04%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,52% +1,50% +3,93% +4,57% +8,30% +19,91% +20,66% +23,19% +24,13%
Średnia dla grupy +0,66% +1,59% +3,25% +3,84% +7,76% +17,80% +12,27% +13,30% +14,45%
Pozycja w grupie 36/40 27/40 5/40 6/40 14/40 9/40 5/37 4/34 6/33

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,98% +4,89% +4,93% +3,25% +3,55% +1,50% +6,77% +4,46% +4,34% +4,47% +2,77% +2,34% +1,09% +1,06% +2,49% +1,86% +1,90% +1,71% -1,08% +6,66% +9,68%
Średnia dla grupy +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

11.09.2002

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

245,81 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

5,03 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,88%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Jarosław Karpiński (od 01.2024)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (POLONIA + 0,4%)

Polityka inwestycyjna

Pekao Konserwatywny inwestuje w instrumenty dłużne (głównie obligacje, zarówno skarbowe, jak i przedsiębiorstw) oraz depozyty bankowe. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu. Zarządzający funduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w instrumenty finansowe denominowane w walucie innej niż waluta polska. Duration zmodyfikowane portfela funduszu, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów funduszu, jest nie dłuższe niż 1 rok. Benchmarkiem, czyli wskaźnikiem służącym do oceny efektywności inwestycji Pekao Konserwatywny jest WIBID 6M.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (16.07.2024)

KID/KIID (18.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,02%

Ryzykowne

0,02%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

90,71%

Bezpieczne

32,00%

Papiery skarbowe

18,49%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

38,60%

Papiery nieskarbowe

1,62%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,84%

Pozostałe

8,84%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,43%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: