Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Pekao Obligacji Plus I

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Pekao Obligacji Plus I

Pekao FIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

4 15

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Rating AOL

31.12.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,19% +3,09% +6,69% +5,66% +11,31% -1,61% -0,92% +2,99% +6,46%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +1,53% +6,39% +7,39% +4,59% +4,41% +4,33% +8,25% +6,11% +5,56% +9,42% +0,04% +4,70% +0,51% +0,31% +3,86% +3,30% +2,46% +4,80% -7,20% -0,92%
Średnia dla grupy +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% -4,36%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Pekao TFI

Data uruchomienia

11.09.2002

Minimalna pierwsza wpłata

300 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

62,32 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

1,48 mld PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Łukasz Tokarski (od 01.2018)

Jacek Babiński (od 11.2019)

Dariusz Kędziora (od 08.2020)

Tomasz Pawluć (od 07.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe. Przede wszystkim w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Udział innych typów lokat nie może być większy niż 20% aktywów funduszu. Lokaty denominowane w walutach obcych lub emitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (29.05.2023)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (03.10.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

0,04%

Ryzykowne

0,04%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,19%

Bezpieczne

43,77%

Papiery skarbowe

14,54%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

36,41%

Papiery nieskarbowe

0,47%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,68%

Pozostałe

2,68%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,09%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: