Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny

Fundusz spełnia kryteria ESG

PKO Parasolowy FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

29 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

-1,45 PLN / -1,00%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu -0,72% +4,19% +10,45% +8,22% +12,58% +31,40% +24,21% +63,04%
Średnia dla grupy +1,93% +2,81% +11,78% +9,29% +15,35% +32,18% +9,80% +44,67%
Pozycja w grupie 49/58 15/58 35/58 32/58 36/55 27/48 8/40 7/35

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +6,02% +18,75% -5,81% +12,55%
Średnia dla grupy +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 24/33 6/39 6/46 35/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

23.10.2019

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

144,00 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

334,42 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Lichocki (od 10.2019)

Lech Mularzuk (od 10.2019)

Michał Rabiega (od 10.2019)

Jarosław Stefanoff (od 10.2019)

Robert Wasiak (od 10.2019)

Marcin Zięba (od 10.2019)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny inwestuje w akcje, krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz w instrumenty o charakterze udziałowym, powiązane ze spółkami notowanymi w Polsce lub państwach Unii Europejskiej. Fundusz koncentruje się na spółkach, które działają proekologicznie i dzięki wytwarzanym produktom bądź usługom minimalizują bezpośrednio lub pośrednio negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko naturalne, a także na podmiotach, których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo. Do branż, w które inwestuje fundusz zalicza się sektor energii odnawialnej i alternatywnej, technologii, transportu, recyclingu, oczyszczania wody i ścieków, ograniczania emisji szkodliwych substancji, ochrony zdrowia, edukacji i użyteczności publicznej. PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny inwestuje również w instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Całkowita wartość lokat funduszu w powyższe kategorie oraz w depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, nie może być niższa niż 60% aktywów funduszu. Fundusz nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (28.05.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

91,11%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

80,56%

Akcje zagraniczne

10,55%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

6,07%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

6,07%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,71%

Pozostałe

0,71%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,12%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: