Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Obligacji Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Globalny

Fundusz spełnia kryteria ESG

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

9 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,17 PLN / 0,18%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,83% +1,13% +1,39% +1,10% +5,17% +14,27% -6,17% -4,56%
Średnia dla grupy +1,12% +1,63% +1,34% +0,73% +4,94% +8,68% -5,22% -3,31%
Pozycja w grupie 13/18 16/18 11/18 11/18 12/18 3/15 9/13 7/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +4,43% -4,01% -13,45% +11,05%
Średnia dla grupy +3,78% -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 3/9 10/13 14/15 2/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

23.10.2019

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

97,31 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

150,29 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,15%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Lichocki (od 10.2019)

Lech Mularzuk (od 10.2019)

Michał Rabiega (od 10.2019)

Jarosław Stefanoff (od 10.2019)

Robert Wasiak (od 10.2019)

Marcin Zięba (od 10.2019)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

PKO Obligacji Globalny lokuje aktywa głównie w obligacjach skarbowych, obligacjach przedsiębiorstw, instrumentach rynku pieniężnego oraz jednostkach uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których przedmiotem inwestycji są krajowe i zagraniczne obligacje skarbowe i korporacyjne, w tym również w obligacje wysokodochodowe. Instrumenty finansowe będące przedmiotem lokat funduszu muszą być dopuszczone do obrotu w Polsce lub innych krajach należących do OECD. Całkowita wartość lokat funduszu w instrumentach, o których mowa powyżej oraz depozytach o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy-sell-back, sell-buy-back, repo oraz reverserepo, nie może być niższa niż 60% wartości funduszu. PKO Obligacji Globalny nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (04.07.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

95,37%

Bezpieczne

31,40%

Papiery skarbowe

5,31%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

41,64%

Papiery nieskarbowe

9,79%

Depozyty

7,23%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,69%

Pozostałe

0,69%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,93%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: