Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Obligacji Samorządowych II

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Samorządowych II

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,01 PLN / 0,01%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,53% +1,53% +2,90% +3,12% +6,25% +14,00%
+12,54%
+9,48%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,67% -5,49% +4,97% +6,90%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

23.10.2019

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,90 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

573,89 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jacek Lichocki (od 07.2021)

Lech Mularzuk (od 07.2021)

Michał Rabiega (od 07.2021)

Jarosław Stefanoff (od 07.2021)

Robert Wasiak (od 07.2021)

Marcin Zięba (od 07.2021)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

PKO Obligacji Samorządowych II inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałą część portfela funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w instrumenty dłużne, o których mowa powyżej. Całkowita wartość lokat funduszu w dłużnych instrumentach finansowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz depozytach o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% aktywów funduszu. PKO Obligacji Samorządowych II nie posiada benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (04.07.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,46%

Bezpieczne

26,08%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

58,99%

Papiery nieskarbowe

14,39%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,38%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: