Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Papierów Dłużnych USD

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Papierów Dłużnych USD

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych USA uniwersalne

3 5

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,01 PLN / -0,01%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,58% -0,65% -1,78% -1,12% -2,70% -17,71% -7,40% -11,01% -4,85%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +9,37% -13,26% +5,22% +5,64% -2,21% +7,12% -0,64% -9,29%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

19.05.2015

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,58 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

69,65 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Lech Mularzuk (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych USA uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

USA

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index (PLN)

Polityka inwestycyjna

PKO Papierów Dłużnych USD inwestuje w denominowane w dolarze instrumenty dłużne notowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także w krajach będących członkami OECD. Fundusz lokuje kapitał także w depozytach bankowych oraz może inwestować w instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są dłużne papiery wartościowe, a także korzystać z dźwigni finansowej. Całkowita wartość lokat funduszu w instrumentach dłużnych oraz depozytach denominowane w dolarze amerykańskim, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 50% wartości aktywów funduszu. PKO Papierów Dłużnych USD stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 100% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index (PLN).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (04.07.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

85,01%

Bezpieczne

78,71%

Papiery skarbowe

6,30%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,11%

Pozostałe

5,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

9,89%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: