Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuPKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny

PKO Parasolowy FIO

akcji zagranicznych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +15,13% -5,49% -12,58% -14,11% -3,37% -13,30% -14,91% +0,33% +0,30%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu -27,98% -5,84% +12,25% -11,92% +10,32% +8,99% +10,59% -21,32% +27,46%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

08.04.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

86,35 PLN (04.06.2020)

Wartość aktywów

18,46 mln PLN (30.04.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Rafał Matulewicz (od 01.2011)

Remigiusz Nawrat (od 01.2011)

Sławomir Sklinda (od 01.2011)

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Robert Florczykowski (od 10.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Tomasz Ściesiek (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

35% STOXX Europe 600 Construction & Materials (EUR) + 55% STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (EUR) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy, dające ekspozycję na spółki z całego świata, których działalność związana jest m.in. z inwestycjami infrastrukturalnymi, rynkiem deweloperskim czy budownictwem komercyjnym. Co najmniej 60% środków funduszu stanowią instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje czy indeksy giełdowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2020)

Prospekt informacyjny (01.06.2020)

KIID (14.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Informacja o kosztach (03.06.2020)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

87,76%

Ryzykowne

7,36%

Akcje krajowe

80,40%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,04%

Pozostałe

2,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,20%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0