Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Akcji Polskich Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

PKO Akcji Polskich Plus

PKO Parasolowy FIO

akcji polskich uniwersalne

18 29

Ranking KupFundusz

29.02.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2024

0,37 PLN / 0,31%

Zmiana 1D
29.02.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,71% +9,07% +18,58% +4,04% +34,85% +33,50% +43,98% +59,35% +29,18%
Średnia dla grupy +7,97% +9,82% +17,55% +4,46% +34,19% +34,06% +39,40% +71,04% +46,36%
Pozycja w grupie 30/42 30/42 17/42 30/42 22/41 22/41 16/40 28/38 29/35

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -60,14% +25,04% +20,61% -20,38% +17,98% +13,66% +0,35% -3,31% +10,59% +18,15% -9,90% -1,97% -4,71% +20,71% -16,01% +35,59%
Średnia dla grupy -49,80% +40,10% +18,99% -23,22% +17,73% +11,17% -3,89% -6,18% +8,70% +13,83% -15,26% +1,28% +5,81% +20,36% -16,35% +35,45%
Pozycja w grupie 33/33 34/36 11/36 11/43 28/47 16/55 14/58 17/56 19/58 16/61 6/55 38/56 42/49 24/47 19/42 26/41

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

30.05.2007

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

118,24 PLN (29.02.2024)

Wartość aktywów

870,41 mln PLN (31.01.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Lech Mularzuk (od 05.2015)

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

80% WIG + 10% MSCI World (USD) + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje notowane w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji. Fundusz inwestuje również w instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat funduszu w akcje oraz instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być niższa niż 60% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.01.2024)

Prospekt informacyjny (23.02.2024)

KID/KIID (12.01.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (05.07.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

93,34%

Ryzykowne

82,84%

Akcje krajowe

8,96%

Akcje zagraniczne

1,54%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,77%

Bezpieczne

3,11%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,66%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,29%

Pozostałe

0,29%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,61%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: