Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

7 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

5 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,07 PLN / 0,03%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,86% +2,17% +1,59% +1,87% +6,04% +18,37% -1,64% -1,75% +1,18%
Średnia dla grupy +0,92% +2,03% +1,45% +1,60% +5,64% +17,21% -0,50% -0,27% +5,16%
Pozycja w grupie 14/30 7/29 9/29 10/29 11/29 10/29 14/28 12/26 14/23

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,20% +2,49% +21,46% +10,12% +5,43% +6,36% +12,03% +2,11% +6,26% +1,24% +0,40% +4,50% +2,67% +1,88% +3,93% -9,47% -8,97% +15,49%
Średnia dla grupy +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie 7/23 12/22 23/24 25/28 11/28 24/30 7/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

14.12.2005

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

220,15 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

4,39 mld PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Lech Mularzuk (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland

Polityka inwestycyjna

PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem stopy procentowej, czyli wrażliwością na zmieniające się na rynku rentowności obligacji. Podstawowym rodzajem lokat funduszu są średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz kraje należące do OECD. Całkowita wartość inwestycji w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 66% wartości aktywów funduszu. Poziom zmodyfikowanego duration, czyli miary ryzyka funduszu, związanego ze zmianami stóp procentowych jest nie niższy niż 2 lata. PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy stosuje benchmark i jest nim: 100% Treasury BondSpot Poland.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (04.07.2024)

KID/KIID (28.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,17%

Bezpieczne

68,91%

Papiery skarbowe

13,67%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

15,10%

Papiery nieskarbowe

0,48%

Depozyty

0,01%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,09%

Pozostałe

1,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,73%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: