Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy

PKO Parasolowy FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych

11 12

Ranking KupFundusz

31.03.2024

Rating AOL

31.12.2023

3 12M

Ranking AOL 12M

31.03.2024

-0,53 PLN / -0,02%

Zmiana 1D
11.04.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,27% +1,34% +3,52% +1,68% +7,61% +14,68% +7,29% +9,87% +8,43%
Średnia dla grupy +0,33% +1,47% +3,96% +1,84% +8,01% +16,42% +9,80% +12,00% +13,18%
Pozycja w grupie 14/20 16/19 14/18 16/19 11/18 12/15 12/14 12/14 14/14

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +10,04% +4,11% +4,50% +3,92% +3,44% +2,97% +4,47% +6,25% +6,21% +4,53% +5,61% +2,49% +2,95% +1,28% +1,26% +3,23% +1,04% +0,93% -0,09% -2,44% -0,76% +9,24%
Średnia dla grupy +11,63% +4,17% +5,27% +5,48% +3,81% +2,78% +4,99% +5,49% +5,02% +3,86% +6,95% +1,99% +3,67% +1,21% +0,68% +2,07% +1,20% +1,46% +1,56% -3,14% +1,39% +9,86%
Pozycja w grupie 3/5 4/7 8/8 8/8 5/9 7/12 7/12 6/14 2/14 4/14 9/20 7/22 10/21 12/22 6/23 4/23 17/23 17/24 17/19 10/19 14/17 11/19

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

PKO TFI

Data uruchomienia

26.02.2001

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

2 371,74 PLN (11.04.2024)

Wartość aktywów

8,14 mld PLN (31.03.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y

Zarządzający

Jarosław Stefanoff (od 04.2016)

Jacek Lichocki (od 03.2017)

Michał Rabiega (od 03.2017)

Robert Wasiak (od 03.2017)

Marcin Zięba (od 05.2017)

Arkadiusz Bebel (od 11.2021)

Lech Mularzuk (od 11.2021)

Artur Ratyński (od 11.2021)

Krzysztof Madej (od 12.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji z przyrzeczeniem odkupu (np. buy/sell back) nie może być niższa niż 70% wartości aktywów netto (WAN), z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% wartości WAN stanowią instrumenty, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat w depozyty oraz w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% WAN. Wartość lokat w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości aktywów. Fundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2024)

Prospekt informacyjny (04.04.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (30.06.2023)

Informacja o kosztach (04.03.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

96,88%

Bezpieczne

68,07%

Papiery skarbowe

3,25%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,72%

Papiery nieskarbowe

11,84%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,07%

Pozostałe

1,07%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,05%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: