Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Strategii Dłużnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Noble Fund Strategii Dłużnych

Noble Funds SFIO

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

14 19

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,05 PLN / -0,05%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,53% +1,17% +1,18% +1,17% +3,48% +9,63% -11,53% -10,13%
Średnia dla grupy +0,53% +1,90% +1,69% +0,71% +3,71% +7,38% -5,40% -4,03%
Pozycja w grupie 7/18 17/18 15/18 10/18 13/18 7/15 12/13 10/11

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -7,57% -12,69% +8,15%
Średnia dla grupy -3,46% -10,09% +7,15%
Pozycja w grupie 12/13 13/15 4/16

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

19.02.2020

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

92,51 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

7,68 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Noble Fund Strategii Dłużnych inwestuje w jednostki uczestnictwa innych krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz w certyfikaty inwestycyjne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach dłużnych, w tym w szczególności w obligacjach, listach zastawnych, instrumentach rynku pieniężnego, a także w depozytach bankowych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne. Łączna alokacja w instrumentach o charakterze dłużnym wynosi co najmniej 50% wartości aktywów. Są to głównie instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu na terenie Polski. W skład funduszu mogą też wchodzić instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu za granicą, w szczególności fundusze typu „exchange-traded fund”. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w Noble Fund Konserwatywny oraz Noble Fund Obligacji. Noble Fund Strategii Dłużnych nie posiada benchmarku, służącego do oceny efektywności inwestycji.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (23.05.2024)

KID/KIID (05.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (17.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,09%

Bezpieczne

31,69%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

6,30%

Papiery nieskarbowe

15,50%

Depozyty

44,60%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,23%

Pozostałe

0,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,67%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: