Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Noble Fund Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Stabilny

Noble Funds FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

24 24

Ranking KupFundusz

30.04.2022

Rating AOL

31.03.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2022

1 36M

Ranking AOL 36M

30.04.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,79% -13,54% -21,41% -19,92% -25,44% -13,91% -12,40% -22,27% -22,55%
Średnia dla grupy -1,61% -7,06% -12,27% -12,11% -15,21% -5,21% -5,17% -7,54% -8,64%
Pozycja w grupie 27/30 28/30 28/29 29/30 27/29 26/29 25/27 26/27 24/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +20,52% -13,26% +15,71% +13,81% -0,81% +6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -9,28%
Średnia dla grupy +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 1/26 27/28 8/28 1/28 28/29 1/28 27/28 6/32 28/30 4/32 4/30 28/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

30.07.2009

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

119,33 PLN (26.05.2022)

Wartość aktywów

49,22 mln PLN (30.04.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mikołaj Raczyński (od 07.2014)

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Mateusz Krupa (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

40% WIG + 20% (WIBOR 3M + 2 pp) + 40% Treasury BondSpot Poland

Polityka inwestycyjna

Od 30% do 50% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wynosi nie mniej niż 30% aktywów. Jednostki i tytuły uczestnictwa mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2022)

Prospekt informacyjny (12.04.2022)

KIID (01.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (13.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

29,18%

Ryzykowne

4,86%

Akcje krajowe

24,32%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,69%

Bezpieczne

41,94%

Papiery skarbowe

10,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

13,49%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,09%

Pozostałe

1,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,04%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: