Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Stabilny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Stabilny

Noble Funds FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

20 22

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Rating AOL

31.03.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

0,22 PLN / 0,15%

Zmiana 1D
11.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,08% +4,10% +6,99% +6,94% +13,75% +30,14% -7,70% +4,08% +7,22%
Średnia dla grupy +1,63% +2,76% +5,97% +5,47% +13,23% +31,01% +7,82% +18,09% +19,20%
Pozycja w grupie 22/26 2/26 8/26 5/26 12/26 14/26 24/25 23/25 22/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +20,52% -13,26% +15,71% +13,81% -0,81% +6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47% +12,77% -9,28% -21,23% +20,24%
Średnia dla grupy +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 1/26 27/28 8/28 1/28 28/29 1/28 27/28 6/32 28/30 4/32 4/31 29/30 29/30 12/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

30.07.2009

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

150,95 PLN (11.07.2024)

Wartość aktywów

44,63 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% Treasury BondSpot Poland Index + 20% (WIBOR 3M + 1%)

Polityka inwestycyjna

Noble Fund Stabilny inwestuje co najmniej 30% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, głównie poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, emitowane przez polskie i zagraniczne spółki. Ich udział wraz z instrumentami pochodnymi może wynieść od 30% do 50% wartości funduszu. W portfelu Noble Fund Stabilny mogą się również znaleźć krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Przedmiotem lokat dłużnych funduszu są przede wszystkim instrumenty krajowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza jednak instrumenty zagraniczne, zarówno dłużne, jak i udziałowe. Noble Fund Stabilny stosuje benchmark składający się z: 20%WIBOR 3M + 1 p.p. + 40% Bloomberg World Large, Mid& Small Cap Total Return Index + 40% Treasury BondSpot Poland.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (23.05.2024)

KID/KIID (05.07.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

32,74%

Ryzykowne

12,97%

Akcje krajowe

14,16%

Akcje zagraniczne

5,61%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

62,70%

Bezpieczne

36,10%

Papiery skarbowe

9,67%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

16,93%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,08%

Pozostałe

0,31%

Pozostałe

0,77%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,49%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: