Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Noble Funds FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

19 49

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

1,02 PLN / 0,79%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,90% +5,21% +5,76% +4,40% +16,29% +41,79% +8,69% +57,79%
+46,48%
Średnia dla grupy +0,51% +3,66% +10,36% +9,11% +14,50% +35,05% +9,19% +40,78%
Pozycja w grupie

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu -48,86% +22,19% +24,48% -21,16% +20,42% +38,95% -14,10% +11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% +17,36% +10,49% -20,27% +29,30%
Średnia dla grupy +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 25/39 27/46 10/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.08.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

130,57 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

30,12 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje (głównie małych i średnich spółek), prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których aktywa ulokowane są w akcjach. Pozostałą cześć aktywów stanowią depozyty bankowe, listy zastawne, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne, aby ograniczać ryzyko inwestycji lub poprawić efektywność zarządzania. Udział instrumentów udziałowych, związanych z małymi i średnimi spółkami wraz z instrumentami pochodnymi opartymi o akcje lub indeksy akcji takich spółek wynosi co najmniej 60% wartości aktywów funduszu. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), należących do indeksu DMMSTR Index (Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Total Return Index) oraz innych dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w krajach rozwiniętych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 20 mld USD. Benchmark funduszu to: 30% mWIG40 Total Return Index + 60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (23.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

81,00%

Ryzykowne

35,40%

Akcje krajowe

45,60%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

12,10%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

12,10%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,58%

Pozostałe

0,58%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,32%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: