Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Noble Funds FIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

4 28

Ranking KupFundusz

31.10.2021

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2021

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,04% -0,29% +4,20% +11,35% +23,82%
+34,51%
+42,74% +9,20% +25,25%
Średnia dla grupy +1,04% +2,18% +9,17% +14,33% +19,92%
Pozycja w grupie 43/45 34/44 34/40 26/38 6/38

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu -48,86% +22,19% +24,48% -21,16% +20,42% +38,95% -14,10% +11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36% +17,36%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.08.2007

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

122,26 PLN (25.11.2021)

Wartość aktywów

49,43 mln PLN (31.10.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

20%od nadwyżki ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Raczyński (od 07.2014)

Ryszard Miodoński (od 09.2016)

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada selektywny dobór akcji spółek charakteryzujących się małą i średnią kapitalizacją oraz dużymi perspektywami wzrostu. Celem funduszu jest uzyskiwanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu indeksu mWIG40. Dlatego dominujący udział w portfelu mają spółki wchodzące w skład tego indeksu, jednak do 100% aktywów może być inwestowane na giełdach zagranicznych w spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Przy doborze spółek zarządzający zwracają uwagę na zapewnienie możliwie wysokiej płynności portfela. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, w zamian za wyższą stopę zwrotu w dłuższym okresie.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2021)

Prospekt informacyjny (02.11.2021)

KIID (09.07.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (20.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

93,93%

Ryzykowne

35,84%

Akcje krajowe

58,09%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

2,17%

Pozostałe

2,17%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,90%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: