Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuNoble Fund Mieszany

Noble Fund Mieszany

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Mieszany

Noble Funds FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

7 10

Ranking KupFundusz

30.11.2019

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,56% -0,26%
+0,83%
+3,93% +2,89% -11,54% -3,41% -3,36% -1,00%
Średnia dla grupy -0,41% -0,09%
Pozycja w grupie 21/39 21/37

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stopy zwrotu +18,94% -27,55% +23,10% +14,64% -16,40% +24,15% +18,23% -8,60% +5,92% -1,55% +10,83% -16,73%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

137,94 PLN (12.12.2019)

Wartość aktywów

25,34 mln PLN (30.11.2019)

Opłata rzeczywista za zarządzanie

3,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mikołaj Raczyński (od 07.2014)

Ryszard Miodoński (od 09.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

25% WIG + 25% (WIBOR 3M + 2 pp) + 50% Treasury BondSpot Poland

Polityka inwestycyjna

Fundusz dopuszcza pewną zmienność rodzaju lokat posiadanych w portfelu, w zależności od oceny perspektyw rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących stabilniejszego wzrostu kapitału niż w przypadku funduszy akcyjnych. Od 50% do 100% aktywów funduszu może być inwestowane w papiery udziałowe, z czego znacząca część portfela akcyjnego ulokowana jest w spółkach o średniej kapitalizacji. Co najmniej 50% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery dłużne, w tym także w obligacje przedsiębiorstw.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2019)

Prospekt informacyjny (07.08.2019)

KIID (07.08.2019)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

19,98%

Ryzykowne

16,85%

Akcje krajowe

3,13%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

68,04%

Bezpieczne

48,04%

Papiery skarbowe

20,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

8,67%

Pozostałe

8,67%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,31%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0