Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Emerytalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Emerytalny

Noble Funds FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

22 22

Ranking KupFundusz

31.05.2024

Rating AOL

31.03.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2024

0,13 PLN / 0,10%

Zmiana 1D
17.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,15% +2,06% +3,45% +3,37% +10,84% +25,34% -12,33% -6,40%
-5,21%
Średnia dla grupy -0,88% +2,61% +4,39% +4,15% +13,22% +33,24% +6,96% +17,93%
Pozycja w grupie 2/26 19/26 20/26 20/26 23/26 24/26 25/25 25/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +18,94% -27,55% +23,10% +14,64% -16,40% +24,15% +18,23% -8,60% +5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% +8,16% -9,98% -20,23% +16,09%
Średnia dla grupy +6,42% -0,68% -10,61% +19,78%
Pozycja w grupie 8/31 30/30 28/30 25/26

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

129,66 PLN (17.06.2024)

Wartość aktywów

30,04 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap TR Index + 60% Treasury BondSpot Poland Index

Polityka inwestycyjna

Noble Fund Emerytalny to fundusz mieszany, który co najmniej 50% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przedmiotem lokat funduszu są głównie instrumenty dłużne poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane przez przedsiębiorstwa, głównie będące przedmiotem obrotu na terenie Polski, ale też za granicą. Fundusz inwestuje również w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym, emitowane przez polskie i zagraniczne spółki. W skład funduszu mogą także wchodzić depozyty bankowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy krajowych i zagranicznych. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. Od 10% do 30% funduszu stanowią akcje oraz instrumenty pochodne oparte o akcje lub indeksy akcji. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji (benchmark) jest portfel składający się w 20% z wskaźnika WIBOR 3M+1 p.p., w 20% z indeksu Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index oraz w 60% z indeksu Treasury BondSpot Poland.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (23.05.2024)

KID/KIID (01.03.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

20,23%

Ryzykowne

6,54%

Akcje krajowe

7,73%

Akcje zagraniczne

5,96%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

75,93%

Bezpieczne

44,96%

Papiery skarbowe

13,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

17,97%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,97%

Pozostałe

0,22%

Pozostałe

0,75%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,86%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: