Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Noble Fund Emerytalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Emerytalny

Noble Funds FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

16 24

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,85% -11,47% -22,08% -21,61% -28,41% -23,57%
-22,63%
-29,38% -31,71%
Średnia dla grupy -2,80% -8,82% -14,72% -14,77% -18,73% -10,24%
Pozycja w grupie 21/30 26/30 26/29 27/30 26/29 28/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +18,94% -27,55% +23,10% +14,64% -16,40% +24,15% +18,23% -8,60% +5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% +8,16% -9,98%
Średnia dla grupy +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 8/30 29/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

106,18 PLN (24.06.2022)

Wartość aktywów

36,25 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mikołaj Raczyński (od 07.2014)

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Mateusz Krupa (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

20% WIG + 30% (WIBOR 3M + 2 pp) + 50% Treasury BondSpot Poland

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w obligacje zamienne. Co najmniej 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (27.05.2022)

KIID (01.02.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (20.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

18,06%

Ryzykowne

3,14%

Akcje krajowe

14,92%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

76,32%

Bezpieczne

47,11%

Papiery skarbowe

12,10%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

17,11%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,79%

Pozostałe

0,79%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,82%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: