Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Noble Fund Emerytalny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Noble Fund Emerytalny

Noble Funds FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

22 23

Ranking KupFundusz

28.02.2023

Rating AOL

31.12.2022

1 12M

Ranking AOL 12M

28.02.2023

0,07 PLN / 0,06%

Zmiana 1D
21.03.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +1,94% +4,43% +5,11% +4,70% -7,54% -23,52% -10,96%
-18,80%
-27,49%
Średnia dla grupy +0,94% +3,87% +8,20% +3,89% -0,86% -8,40% +8,23%
Pozycja w grupie 1/28 9/28 27/28 10/28 27/28 26/27 27/27

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +18,94% -27,55% +23,10% +14,64% -16,40% +24,15% +18,23% -8,60% +5,92% -1,55% +10,83% -16,73% +4,81% +8,16% -9,98% -20,23%
Średnia dla grupy +6,42% -0,68% -10,61%
Pozycja w grupie 8/31 30/30 28/30

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Noble Funds TFI

Data uruchomienia

01.12.2006

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

113,13 PLN (21.03.2023)

Wartość aktywów

31,79 mln PLN (28.02.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)

Michał Skowroński (od 07.2022)

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

20% WIG + 30% (WIBOR 3M + 2 pp) + 50% Treasury BondSpot Poland

Polityka inwestycyjna

Od 10% do 30% aktywów funduszu inwestowane jest w: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w obligacje zamienne. Co najmniej 50% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych mogą stanowić od 0% do 10% aktywów funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (28.02.2023)

Prospekt informacyjny (27.01.2023)

KID/KIID (30.12.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.09.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

15,39%

Ryzykowne

4,69%

Akcje krajowe

4,28%

Akcje zagraniczne

6,42%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

73,50%

Bezpieczne

26,23%

Papiery skarbowe

16,59%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

20,46%

Papiery nieskarbowe

10,22%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,95%

Pozostałe

4,06%

Pozostałe

0,89%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,17%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: