Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Top Sectors

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Millennium Top Sectors

Millennium SFIO

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,17 PLN / -0,15%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +5,24% +4,23% +15,90% +9,13% +23,66% +33,11%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu -20,97% +22,78%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

29.09.2021

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

110,85 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

38,83 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 05.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 60% wartości aktywów netto funduszu Millennium Top Sectors stanowią fundusze zagraniczne. Instrumenty udziałowe, w tym akcyjne fundusze zagraniczne stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto funduszu. Dywersyfikacja sektorowa portfela funduszu kształtuje się na niskim poziomie, a łączny udział instrumentów udziałowych emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora, oraz fundusze inwestujące w akcje spółek z określonego sektora może stanowić do 100% aktywów funduszu. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w każdy z następujących funduszy: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych, a w przypadku instrumentów pochodnych, dla których bazą są indeksy, wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego reprezentowanych przez te indeksy.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (11.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

78,73%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

78,73%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

5,50%

Pozostałe

5,50%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

15,77%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: