Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Plan Spokojny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Plan Spokojny

Fundusz spełnia kryteria ESG

Millennium SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

11 14

Ranking KupFundusz

30.06.2024

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

30.06.2024

-0,04 PLN / -0,04%

Zmiana 1D
22.07.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,24% +2,80% +2,50% +1,59% +5,82% +8,06% -0,62% +3,26% +4,47%
Średnia dla grupy +0,25% +2,82% +4,01% +3,78% +7,88% +16,10% +4,88% +14,34% +16,36%
Pozycja w grupie 12/18 10/18 16/18 17/18 14/18 13/14 10/13 12/12 12/12

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +1,49% -6,66% +7,18% +2,49% +0,84% -8,51% +7,18%
Średnia dla grupy +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70% +11,76%
Pozycja w grupie 11/11 11/14 9/16 12/15 11/14 5/15 13/14

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

07.12.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,36 PLN (22.07.2024)

Wartość aktywów

214,90 mln PLN (30.06.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 12.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Plan Spokojny inwestuje co najmniej 60% portfela w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty dłużne oraz fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, stanowią nie mniej niż 60% wartości aktywów funduszu. Instrumenty udziałowe oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada co najmniej 50% udział akcji stanowią nie więcej niż 25% portfela funduszu. Łączny udział funduszy inwestycyjnych, innych niż wymienione powyżej, stanowi nie więcej niż 20% funduszu. Z kolei maksymalny łączny udział lokat w obligacjach i instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz w listy zastawne banków hipotecznych może wynieść nie więcej niż 20% portfela. Instrumenty finansowe, w tym w fundusze inwestycyjne, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje będą stanowiły łącznie co najmniej 30% wartości funduszu. Fundusz może lokować do 50% portfela w każdy z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Millennium Plan Spokojny nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (29.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

8,87%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

8,87%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

68,43%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

68,43%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

4,29%

Pozostałe

4,29%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

18,41%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: