Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Millennium Plan Spokojny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Millennium Plan Spokojny Fundusz spełnia kryteria ESG

Millennium SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

9 13

Ranking KupFundusz

31.12.2022

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2022

0,11 PLN / 0,11%

Zmiana 1D
26.01.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +2,82% +7,98% +2,01% +3,11% -4,28% -5,30% -3,36% +2,43% -2,25%
Średnia dla grupy +3,93% +8,04% +4,17% +4,01% -2,79% -3,73% +1,75% +8,53% +4,40%
Pozycja w grupie 12/15 8/15 12/15 12/15 9/15 8/13 11/13 10/12 8/10

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +1,49% -6,66% +7,18% +2,49% +0,84% -8,51%
Średnia dla grupy +3,59% -4,86% +7,74% +5,52% +2,62% -8,70%
Pozycja w grupie 11/11 11/13 8/15 12/15 11/14 5/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

07.12.2016

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

98,83 PLN (26.01.2023)

Wartość aktywów

122,38 mln PLN (31.12.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,60%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 12.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych - nie mniej niż 60% aktywów, a zazwyczaj jest to 85-95%. Fundusze dłużne stanowią nie mniej niż 60% aktywów. Nie więcej niż 25% aktywów może być inwestowane w instrumenty udziałowe oraz fundusze akcyjne. Pozostałe środki fundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2022)

Prospekt informacyjny (01.01.2023)

KID/KIID (01.01.2023)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (05.01.2022)

AFI (01.01.2023)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

19,79%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

19,79%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

73,38%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

73,38%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,04%

Pozostałe

0,04%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,79%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: