Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Plan Aktywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Millennium Plan Aktywny

Fundusz spełnia kryteria ESG

Millennium SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

12 49

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Brak oceny

Rating AOL

5 12M

Ranking AOL 12M

30.04.2024

-0,45 PLN / -0,20%

Zmiana 1D
17.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,44% +5,57% +15,63% +10,49% +22,94% +30,31% +16,42% +51,81% +43,40%
Średnia dla grupy +4,97% +4,26% +15,73% +8,55% +19,26% +24,67% +13,68% +51,39% +48,62%
Pozycja w grupie 37/58 16/58 25/58 14/58 17/55 15/47 18/40 17/35 11/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +5,03% +6,98% -0,45% +13,83% -15,40% +23,59% +9,67% +12,08% -19,51% +19,74%
Średnia dla grupy +11,56% +4,52% +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27% +18,84%
Pozycja w grupie 12/13 6/19 23/26 13/29 24/33 19/39 20/33 20/39 23/46 20/49

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

03.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

222,87 PLN (17.05.2024)

Wartość aktywów

197,61 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Paweł Grzywa (od 05.2016)

Artur Honek (od 09.2018)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Plan Aktywny inwestuje nie mniej niż 60% wartości aktywów netto w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Instrumenty udziałowe, w tym polskie i zagraniczne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje udział akcji nie mniejszy niż 50% ich aktywów stanowią łącznie nie mniej niż 70% wartości aktywów netto funduszu. Instrumenty finansowe, w tym w szczególności fundusze, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne bądź, które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, stanowią łącznie nie mniej niż 30% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z następujących funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych, a w przypadku instrumentów pochodnych, dla których bazą są indeksy, wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego reprezentowanych przez te indeksy.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (11.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

78,68%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

78,68%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

6,79%

Pozostałe

4,33%

Pozostałe

2,46%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

14,53%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: