Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Multistrategia

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Millennium Multistrategia

Millennium SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

2 13

Ranking KupFundusz

30.04.2024

Rating AOL

31.03.2023

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,27 PLN / 0,15%

Zmiana 1D
16.05.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +4,43% +5,01% +12,40% +6,77% +16,58% +32,47% +21,55% +53,39% +65,80%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +6,26% +0,90% +7,70% -0,81% -0,34% -11,33% +10,62% +22,88% +10,64% -8,39% +19,84%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

30.07.2012

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

183,06 PLN (16.05.2024)

Wartość aktywów

327,32 mln PLN (30.04.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,90%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 07.2012)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2012)

Marek Dec (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Mateusz Łosicki (od 01.2019)

Radosław Plewiński (od 01.2019)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Multistrategia może lokować aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez skarb państwa lub bank centralny państwa polskiego, państwa członkowskiego, bądź państwa należącego do OECD. Może również lokować w depozyty w bankach krajowych lub zagranicznych, instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Fundusz może również inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Fundusz utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Udział akcji oraz obligacji w portfelu może zawierać się w przedziale od -20% do 150% (zazwyczaj udział części akcyjnej waha się w przedziale 10%-30%, a obligacyjnej 5%-15% aktywów). Fundusze w portfelu mogą mieć charakter dłużny, udziałowy lub alternatywny. Ich łączny udział stanowi zazwyczaj od 30% a 50% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2024)

Prospekt informacyjny (11.01.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

AFI (11.01.2024)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

35,88%

Ryzykowne

24,56%

Akcje krajowe

5,49%

Akcje zagraniczne

5,83%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

39,98%

Bezpieczne

6,90%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

33,08%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

12,99%

Pozostałe

1,58%

Pozostałe

11,41%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

11,15%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: